Home | Sitemap    
   
 
   


 สมาคมปาล์มน้ำมัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
     - คณะกรรมการสมาคม ฯ
     -
สมาชิกชาวสวนปาล์มน้ำมัน
-
ใบสมัครสมาชิกชาวสวนปาล์มน้ำมัน
-
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
-
วัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิก ฯ
-
ระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ
-
สิทธิบัตรสมาชิกสมาคม ฯ
-
วารสารปาล์มน้ำมัน
 
:
ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2555
 
:
ฉบับที่ 2 ปี 2555
 
:
ฉบับที่ 3 ปี 2555
     
 
     - สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
แห่งประเทศไทย
     -
สถาบันความรู้ด้านเกษตร
-
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
ปาล์มน้ำมัน
     -
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
-
ราคาปาล์มน้ำมัน
   
 
palmsurat@hotmail.com
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
 
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
 
 

.

  ข่าวประชาสัมพันธ์
:
สมาชิกที่ทำบัตรสมาคมปาล์มน้ำมัน ขอให้ไปติดต่อ ขอรับบัตรได้ทีสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไ9 ... [ข่าว : 10/11/54]
:
ขอให้สมาชิกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน ขอรับวาสาร "ปาล์มสัมพันธ์" ไตรมาส 2 ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นต้นไป... [ข่าว : 19/10/55]
:
สมาชิกที่ทำบัตรสมาคมปาล์มน้ำมัน ขอให้ไปติดต่อ ขอรับบัตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ... [ข่าว : 10/11/54]
:
บริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัดให้ส่วนลดพิเศษ ในการซื้อต้นกล้าแก่ท่าน ที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวสวน ปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจคลิ๊ก รายละเอียด ... [ข่าว : 09/02/54]