นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[ข่าว :09.02.2016]

 
 
 
       
       
   
       
 
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2559
เพื่อติดตามงานเเละชี้เเจงนโยบายสำคัญ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินเเละแผนการเบิกจ่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว :03.02.2016]
 
       
 
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอาทิตย์ มติธรรม เกษตรดีเด่นเเห่งชาติ นายวิสูตร คันทรักษา smart farmer และพลตรี จรูญ อำภา ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนฯ ร่วมเสวนา เรื่อง " เกษตรกรปราดเปรื่องสู่เรื่องเพื่อการสื่อสาร" (Smart farmer : The future of Thailand, How do we communicare ?) จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้า สุราษฎร์ธานี โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเเรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว :01.02.2016]
 
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าว : 11.01.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเกษตรจังหวัด และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 04.11.2015]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดโรครากยางพารา โครงการจัดการ Zonning สวนยางพารา [ข่าว : 17.09.2015]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบการเปิดการค้า AFTA ปีที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2559) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ข่าว : 03.06.2015]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Fruits Festival 2015) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว : 02.06.2015]

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคารับซื้อผลปาล์มท่ะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแนะนำ [ข่าว : 21.05.2015]
 
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2559[ข่าว : 20.01.2016]
พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีให้นโยบายเกษตรคุณภาพ [ข่าว : 07.01.2016]
ขอเชิญชวนให้บริการ (Download) Mobile Application [ข่าว : 07.01.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ข่าว : 14.12.2015]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ข่าว : 19.11.2015]
ติดตามเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทำข่าว [ข่าว : 11.11.2015]
การเตรียมต้นเงาะให้พร้อมเพื่อการออกดอก [ข่าว : 11.11.2015]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ข่าว : 16.10.2015]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกันยายน 2558 [ข่าว : 25.09.2015]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ข่าว : 27.07.2015]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ข่าว : 20.07.2015]
ประวัติเงาะโรงเรียน [ข่าว : 30.06.2015]
การป้องกันกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 08.05.2015]
โรคเหี่ยวเหลือพริก [ข่าว : 08.05.2015]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร