นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานเปิดงาน
"ประชาสัมพันธ์โครงการการส่งเสริมการควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี"
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะสมุย
ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[ข่าว : 25.08.2016]

 
 
 
       
       
   
       
   
       
 
นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2559 ณ ริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน[ข่าว : 22.08.2016]
 
       
       
 
 
     
การเปิดเผยราคากลาง ฯ โครงการจัดจ้างเช่าสถานที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออฟ) เพื่อจัดงาน "เกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ [ข่าว : 22.07.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 06.07.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 04.07.2016]
การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณกลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ข่าว : 01.04.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าว : 11.01.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเกษตรจังหวัด และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 04.11.2015]
 
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ข่าว : 09.08.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ข่าว : 27.07.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ข่าว : 02.06.2016]
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ การลดต้นทุน การผลิตในการส่งเสริมการเกษตรเงาะโรงเรียนแปลงใหญ่ [ข่าว : 25.04.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ข่าว : 21.03.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ข่าว : 19.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อหมดเขตวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ [ข่าว : 16.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ อบรมป้องกันภัยแล้ง/ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแล้วกว่าสองพันราย [ข่าว : 16.02.2016]
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ [ข่าว : 16.02.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2559 [ข่าว : 20.01.2016]
พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีให้นโยบายเกษตรคุณภาพ [ข่าว : 07.01.2016]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร